Luk
> FORSIKRINGER > ELEKTRONIKFORSIKRING


Sikkerhed ved skader på elektronikken
Elektronikforsikring


Andre forsikringer til virksomheden

Hvorfor tegne en elektronikforsikring?

Jeres sikring mod de økonomiske følger af skader på vigtigt værktøj

For mange er det elektroniske udstyr noget af virksomhedens vigtigste værktøj. AXAs elektronikforsikring dækker virksomheden mod skader på elektronisk udstyr som fx:

  • IT

  • Antenneanlæg

  • Lydstudier

  • Lyskanoner

Standarddækningen er en all risks-dækning eksklusiv brand, vand og tyveri. Forsikringen kan dog udvides til også at dække disse risici.

Muligheder for udvidelse

Elektronikforsikringen kan udvides

Som standard er elektronikforsikringen en all risks-forsikring eksklusiv brand, vand og tyveri. Forsikringen kan dog udvides til også at omfatte disse risici. 

Kontakt jeres mægler for yderligere information.

Få mere information hos din mægler

Andre forsikringer fra AXA

Erhvervs- og produktansvar

Selv den bedste medarbejder eller det bedste produkt kan være årsag til en skade.

Bygningsforsikring

En bygningsforsikring er uundværlig.

Del siden:

Copyright © AXA