Luk
> FORSIKRINGER > ENTREPRISEFORSIKRING

Fleksible løsninger
AXA entrepriseforsikring


Begæring til private

Hvorfor tegne en entrepriseforsikring?

Få mere information hos din mægler

God sikkerhed, når I bygger

Med en entrepriseforsikring sikrer I jer som byggeherrer økonomisk mod mange af de skader, der kan opstå i forbindelse med jeres byggeri. Det omfatter fx:

  • Tyveri af byggematerialer

  • Sætningsskade

  • Hærværk

  • Frost

  • Væltning

Mere om entrepriseforsikringer

Få sikkerhed, når I bygger

Som privatperson er det en god ide at tegne en entrepriseforsikring, hvis man skal bygge nyt, bygge om eller bygge til. Din hus- eller grundejerforsikring omfatter normalt ikke skader, der sker i forbindelse med dit byggeri. Og selvom du har en professionel til at hjælpe dig, er det ikke sikkert, at dennes forsikring dækker.

Med andre ord er du med en entrepriseforsikring som bygherre sikret økonomisk mod mange af de skader, der kan opstå i forbindelse med byggeriet.


Hvad indeholder en entrepriseforsikring

Nedenstående tabel er en kort oversigt. Du kan læse mere i vores faktablad.


Bygherreansvar Tilvalgsdækning
Dette tilvalg omfatter mange af de skader på tredjemands person eller tredjemands ting, du som bygherre kan blive gjort erstatningsansvarlig for.
Dette tilvalg omfatter mange af de skader på tredjemands person eller tredjemands ting, I som bygherre kan blive gjort erstatningsansvarlig for.
All risks forsikring
Standarddækning (obligatorisk)
For private: All risks omfatter byggeriet og materialer. Fx indbrudstyveri, hærværk, sky- og tøbrudsskader.

Hvis du ikke er selvbygger og medbygger, omfatter forsikringen det stykke arbejde, der er indgået med de pågældende entreprenører.
For erhverv: All risks omfatter byggeriet og materialer. Fx indbrudstyveri, hærværk, sky- og tøbrudsskader.

Forsikringen omfatter det stykke arbejde, der er indgået med de pågældende entreprenører.
Bestående bygning
Tilvalgsdækning
Denne dækning omfatter skade på den allerede eksisterende bygning. Fx sætningsskader.

Du kan kun tilvælge denne dækning, hvis der er tale om en ombygning, tilbydning eller renovering.
Denne dækning omfatter skade på den allerede eksisterende bygning. Fx sætningsskader.

I kan kun tilvælge denne dækning, hvis der er tale om en ombygning, tilbydning eller renovering.

Bemærk: Bygherreansvar er ikke en ulykkes- eller arbejdsskadeforsikring. Disse forsikringer skal tegnes særskilt i eget forsikringsselskab.

Hvem kan tegne en entrepriseforsikring

  • Alle, der ejer en grund, et hus, fritidshus og kolonihavehus kan som udgangspunkt tegne en entrepriseforsikring
  • OBS - hvis du bor i ejer-, andels- eller lejelejlighed skal forsikringen tegnes gennem administratoren.

Det er en god idé at læse vores faktablad - der står mange gode informationer om fx tyveri af byggematerialer, fastsættelse af forsikringssummen m.v.

Specielt om tyveri af byggematerialer

Der er nogle ting, I skal være opmærksomme på at overholde, for at forsikringen dækker tyveri af byggematerialer i forbindelse med jeres byggeri:

  • Byggematerialer skal opbevares på byggeadressen
  • Vinduer, døre, hårde hvidevarer, køkken-, skabs- og badelementer, sanitet samt vvs- og el-artikler skal anbringes i aflåst stålcontainer eller i aflåst bygning.
  • Der kan blive stillet særlige krav til, hvordan I skal opbevare byggematerialer etc. Dette vil stå i jeres police og i betingelserne.

Faktablade og IPID - entrepriseforsikring

IPID - Privat entrepriseforsikring
Download IPID'en, hvis du ønsker en relevant og forståelig information om entrepriseproduktet.
IPID - entrepriseforsikring for erhverv
Download IPID'en, hvis du ønsker en relevant og forståelig information om entrepriseproduktet.
Faktablad - privat entrepriseforsikring
Vi har samlet de vigtigste informationer om privat entreprise i dette faktablad.
Faktablad - entrepriseforsikring erhverv
Læs mere om entrepriseforsikringer til erhverv

Del siden:

Copyright © AXA