anmeld skade 2.jpg

Hurtig hjælp i fokus  Vi har en skade - hvad nu?

Det kan være uoverskueligt at få en skade, og der kan opstå mange spørgsmål. Vi vil gerne hjælpe så godt som muligt. Nedenfor kan du se, hvad I skal gøre lige efter, I har været udsat for en skade.

anmeld skade 3.jpg

Vigtige forholdsregler

  Begræns skaden, så den ikke bliver værre

  Gem ødelagte genstande

  Sæt ikke en reparation i gang, før vi har givet grønt lys

  Kontakt mægler eller AXA Forsikring

Kontakt os hurtigst muligt

I kan enten kontakte jeres mægler eller vores skadeafdeling:

: skade@axa-forsikring.dk
: 33126262

Ved glasskade: AXA Forsikring anbefaler Carglass® til reparation og rudeskift:

Akut hjælp

Hvis du har tegnet en forsikring gennem AXA Forsikring Danmark, tilbyder vi akut hjælp uden for vores normale arbejdstid.

OBS. Nummeret kan ikke bruges angående rejseforsikringer, bilforsikringer og andre forsikringer, der er tegnet via internettet. Disse forsikringer er ikke tegnet hos os. Se i din forsikringsaftale, hvem du skal kontakte i tilfælde af skade.

For akut hjælp
  Ring til vores vagttelefon hos BELFOR:
70215132

LB Erhverv-medlemmer

Hvis du har tegnet forsikring gennem LB Erhverv, kontakt da vores skadeafdeling:

: skade@axa-forsikring.dk
: 33126600

For akut hjælp
  Ring til vores vagttelefon hos BELFOR:
70215132

Ved glasskade: AXA Forsikring anbefaler Carglass® til reparation og rudeskift:

Sådan behandler vi din skadessag

Sædvanlig behandling af skadessager

Når vi har modtaget dokumentation vedrørende en skade fra kunden eller skadelidte, vurderer vi, om forsikringen dækker, hvem der har erstatningsansvaret og omfanget af skaden.

Hvis vi modtager oplysninger eller der er omstændigheder, der er usædvanlige, modstridende, uklare eller på anden måde ikke synes at stemme, undersøger vi det nærmere, inden vi behandler sagen færdig. I de tilfælde er det meget almindeligt, at vi beder om yderligere dokumentation og/eller beder kunden eller skadelidte om at svare på nogle yderligere spørgsmål for at få afklaret de forhold, der ikke stemmer.

Undersøgelse ved mistanke om forsikringssvindel

Der er tale om forsikringssvindel, når en kunde eller skadelidt bevidst afgiver urigtige oplysninger eller foretager en falsk anmeldelse for at få en udbetaling, som ikke er berettiget.

Et par eksempler:

  • Hvis man efter et indbrud skriver flere genstande på skadesanmeldelsen, end man i virkeligheden har mistet.
  • Hvis man meddeler forsikringsselskabet, at man ikke er i stand til at bevæge sin højre arm som følge af en ulykke og derfor ikke kan arbejde, men at man i virkeligheden kun har let nedsat bevægelighed og derfor godt kan arbejde i et vist omfang.

Ifølge straffelovens § 279 kan forsikringssvindel betragtes som bedrageri, der kan straffes med bøde eller fængsel i op til halvandet år. Dommen optræder desuden på svindlerens straffeattest i op til fem år.

Når der er mistanke om forsikringssvindel, eller at en udbetaling sker på et ikke korrekt grundlag, gennemgår vi i første omgang den skadeanmeldelse, vi har fået, og andre tilgængelige oplysninger igen.

Denne gennemgang har typisk et af to udfald:

  • At der ikke findes nogen uoverensstemmelser, hvilket betyder, at sagen afsluttes, og at kunden modtager den korrekte hjælp og erstatning.
  • At der fortsat er mistanke om uregelmæssigheder, hvilket fører til yderligere undersøgelser.

I yderst sjældne tilfælde – og udelukkende i sager om personskade – vil vi skulle vurdere, om det er nødvendigt at anvende personobservation.

AXA Forsikring overholder forsikringsbranchens etiske kodeks og anvender kun de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer, der er mindst indgribende over for kunden, for at afdække den forsikringssvindel, der rammer vores selskab.  

Det etiske kodeks

Det etiske kodeks er et fælles kodeks i forsikringsbranchen. Kodekset beskriver de etiske principper for, hvordan selskaber bør agere i undersøgelser af mistanke om forsikringssvindel. Kodekset supplerer reglerne for god skik for forsikringsdistributører og blandt andet forsikringsaftaleloven, straffeloven og databeskyttelsesforordningen.