Mand sidder ved skrivebord og har et modelhus af træ i hænderne

Totalleverandør til en række forskellige brancher: Forsikringer til både store og mindre virksomheder

At være godt forsikret kan betyde meget for den enkelte virksomhed, idet selv en mindre skade kan have stor indflydelse på den daglige drift.

Murer står på stillads indenfor på tagetage og pudser en væg

ENTREPRISE OG MONTAGE

Bygge- og anlægsaktiviteter kan være økonomisk omkostningsfulde og indebære komplekse risici.
I AXA Forsikring tilbyder vi bl.a. skræddersyede risk management analyser, der hjælper din virksomhed med effektivt at foregribe og håndtere udfordringerne inden for offshore, byggeprojekter, montageforsikringer o.l.

Biler og arbejdsmaskiner.jpg

BILER OG ARBEJDSMASKINER

Vi kan forsikre alle jeres køretøjer, der bruges i erhvervsmæssig sammenhæng:

 Personbiler og varebiler
 Lastbiler og trailere
 Arbejdsmaskiner

Forsikringen kan udvides med en ansvars- og kaskoforsikring på alle ovenstående køretøjer.

Forsyning energi_ intro.jpg

FORSYNING OG ENERGI

Igennem mange år har vi opbygget stor kompetence inden for forsyning og energi, hvor vi arbejder på projekter både offshore og onshore. Det kan være kraftvarmeværker, projekter om vedvarende energi og andre spændende områder.

Kunst_ intro.jpg

KUNST OG SAMLINGER

Vi er stolte af den meget unikke dækning, vi kan tilbyde museer, gallerier, atelierer og udstillere, såvel som kunst og samlinger i din virksomhed.

LÆS MERE

FORSIKRINGER TIL ERHVERV

Vi tilbyder en bred vifte af forsikringer til både små og store virksomheder. 

IPIDS OG INFO

erhverv_ ipid_ header .jpg

ENTREPRISE OG MONTAGE

Murer står på stillads indenfor på tagetage og pudser en væg

Med en entrepriseforsikring kan I som byggeherrer sikre jer økonomisk mod mange af de skader, der kan opstå i forbindelse med jeres byggeri. Det kan være:

 Tyveri af byggematerialer
 Sætningsskader
 Hærværk

Vores montageforsikring er en All Risks-forsikring, der omfatter skader på de af forsikringen omfattede genstande under montagen og den efterfølgende afprøvning af det nymonterede anlæg. Med en montageforsikring kan I være økonomisk sikret mod skade ved fx:

 Indbrudstyveri og hærværk
 Sky- og tøbrudsskader

Se altid i policen og forsikringsbetingelserne for dækningsomfang.

MASKINKASKO OG MASKINDRIFTSTAB

ipid_ erhverv_ maskinkasko maskindriftstab.jpg

Uanset om det drejer sig om jeres stationære maskiner som fx produktionsudstyr eller om jeres rullende materiel i form af rendegravere, minilæssere og andre lignende mobile maskiner, er der tale om værdifuldt udstyr. Især det mobile udstyr er særligt udsat for skader. Alt efter behov og maskintype kan der tegnes følgende forsikringer:

 • Maskinkaskoforsikring (stationære maskiner)
 • Maskinkaskoforsikring for rullende materiel
 • Maskindriftstabsforsikring som udvidelse til ovenstående forsikringer

Skræddersyet dækning
Både maskinkaskoforsikringen til stationære maskiner og til rullende materiel kan udvides til også at omfatte maskindriftstab, så virksomhedens tab minimeres ved en eventuel skade.
 
Derudover er der andre tilvalgsordninger, så AXA kan dække lige netop jeres behov. Fx:

 • Brand/tyveri
 • Låne-/leje-/leasingdækning
 • Transport

Kontakt jeres mægler for at få flere informationer.

BILER OG ARBEJDSMASKINER

ipid_ erhverv_ biler 1arbejdsmaskiner.jpg

Vi kan forsikre alle jeres køretøjer, der bruges i erhvervsmæssig sammenhæng, såsom:

 • Personbiler og varebiler
 • Lastbiler og trailere
 • Arbejdsmaskiner

Vi kan tegne en ansvars-og kaskoforsikring på alle ovenstående køretøjer. Derudover tilbyder vi også maskinkasko til jeres arbejdsmaskiner: gravemaskiner, rendegravere, bobcats mv.
 
OBS. Vi kan desværre ikke tilbyde at forsikre taxa, busser, knallerter, motorcykler, ATV, gods mod betaling, kurerkørsel samt forsikring af leasingflåder.

Hvis du har din kaskoforsikring hos os, er du med i Rødt Kort-ordningen og er dækket for vejhjælp i udlandet.

Sådan dækker Rødt Kort-ordningen:

 • Rødt Kort gælder i de 28 EU-lande og knap 30 lande uden for EU. Se en oversigt her: https://www.sos.eu/da/til-dig/roedt-kort/
 • Assistancen omfatter blandt andet vejhjælp på stedet, bugsering og hjælp til at komme videre eller hjem fra ferie
 • Vejhjælpen kan tilkaldes til nøjagtig gps-lokation med Rødt Kort-appen
 • SOS Internationals 24/7 alarmcentral håndterer sagerne i samarbejde med et stort vejhjælpsnetværk over hele Europa.

Download gratis Rødt Kortapp’en til:

iPhone
Android-mobiltelefon

Print Rødt Kort
Du kan printe Rødt Kort nedenfor, hvis du foretrækker det i stedet for app'en:

Det Røde Kort (farve)
Det Røde Kort (sort/hvid)

Læs om Rødt Kort app'en på SOS Internationals hjemmeside.

BYGNING

ipid_ erhverv_ bygning.jpg

Lige såvel som en husforsikring er essentiel for en boligejer er bygningsforsikringen uundværlig for erhvervsvirksomheden.
Bygningsforsikringen kan skræddersys til at dække forskellige former for skader på virksomhedens ejendom.
Normalt omfatter forsikringen som minimum brand på bygningen samt storm-og vandskader.

Forsikringen kan selvfølgelig udvides efter behov og kan fx dække:

 • Hus-og grundejeransvar
 • Insekt og svamp
 • Kortslutning
 • Glas og sanitet
 • Jordskade
 • Rørskade
 • Stikledning
 • Huslejetab
 • Indbrud

All Risks-dækning
Vi kan også tegne bygningsforsikring som all risks-dækning. Kontakt jeres mægler for at høre nærmere om mulighederne.

LØSØRE

ipid_ erhverv_ løsøre.jpg

Det er alfa og omega for en virksomhed, at dens inventar og maskiner er intakte. Med AXAs løsøreforsikring er jeres inventar, varer, emballager og maskiner som standard sikret ved brand, vand og tyveri, men kan også udvides med andre dækninger.

 • Brand
 • Tyveri
 • Vand

Mulighed for udvidelse
Løsøreforsikringen kan udvides til også at omfatte driftstab, så en eventuel nedgang i virksomhedens omsætning i forbindelse med en skade dækkes.
Det er også muligt at tegne løsøreforsikringen som All Risks-forsikring. Det betyder, at forsikringen dækker virksomhedens inventar, varer, IT og maskiner mod alle risici, medmindre de specifikt er undtaget i vilkårene.

Kontakt jeres mægler, hvis I ønsker at vide mere.

ERHVERVS-OG PRODUKTANSVAR

ipid_ erhverv_ produkt_ ansvar.jpg

Selv den bedste medarbejder kan lave en fejl, og selv det bedste produkt kan forårsage en skade. En erhvervs- og produktansvarsforsikring fra AXA dækker virksomhedens juridiske erstatningsansvar for følgende:

 • Skader som virksomhedens ansatte forvolder
 • Skader som virksomhedens produkter forvolder
 • Skader som følge af virksomhedens pludselige forurening
 • Erstatningsansvar ved person-og tingskade

Forsikringen tilbydes også som en almindelig erhvervsansvarsforsikring.

MILJØANSVAR

ipid_ erhverv_ miljøansvar.jpg

Miljøansvar i forbindelse med erhvervs-og produktansvar

Miljøet får stadig mere opmærksomhed både fra lovgivernes side og fra det omgivende samfund. Det er derfor en god ide at forsikre sig mod de erstatningskrav, virksomheden kan blive mødt af.

VINDMØLLE

ipid_ erhverv_ vindmølle.jpg

Vi tilbyder en enkel og tilpasset løsning til både onshore og offshore vindmøller

I AXA vil vi gerne hjælpe jer med at forsikre jeres vindmølle bedst muligt. En vindmølleforsikring hos AXA Forsikring dækker de typiske skader, der kan ramme jer som vindmølleejere. Forsikringen kan også dække jeres indtægtstab som følge af en forsikringsdækket skade, så du sikrer dit forventede afkast bedst muligt.

Med en vindmølleforsikring sikrer du dig økonomisk mod materiel skade som:

 • Brand og lynnedslag
 • Stormskader
 • Indefra og udefra kommende kaskoskader
 • Ansvar

Vindmølleforsikringen kan udvides med driftstabsdækning. Kontakt jeres mægler for at høre nærmere.

SOLCELLEANLÆG

ipid_ erhverv_ solcelleanlæg.jpg

Vi tilbyder en kombineret forsikring for solcelleanlæg i frit terræn, der vil sikre jer mod pludselige og uforudsete hændelser, samt dække det økonomiske tab, der kan opstå i forbindelse med skaden.

Forsikringen omfatter blandt andet:

 • Brand, storm og hagl
 • Tyveri
 • Påkørsel
 • Hærværk
 • Kortslutning
 • Driftstab
 • Meromkostning

TEKNISKE INSTRUMENTER

ipid_ erhverv_ tekniske instrumenter.jpg

En forsikring af jeres tekniske instrumenter som fx måleudstyr, audio-udstyr eller andre apparater og tekniske instrumenter omfatter en all risks-dækning ved pludselige og uforudsete hændelser som fx tyveri fra bil. 

Forsikringen dækker også:

 • Indbrudstyveri
 • Brand
 • Vandledningsskade

Forsikringen dækker både overalt i Danmark, dvs. både hjemme og undervejs, og kan udvides til at dække Europa eller hele verden.

ELEKTRONIK

ipid_ erhverv_ elektronik.jpg

For mange er det elektroniske udstyr noget af virksomhedens vigtigste værktøj. AXAs elektronikforsikring dækker virksomheden mod skader på elektronisk udstyr som fx:

 • IT
 • Antenneanlæg
 • Lydstudier
 • Lyskanoner

Standarddækningen er en All Risks-dækning eksklusive brand, vand og tyveri. Forsikringen kan dog udvides til også at dække disse risici.

RETSHJÆLP

ipid_ erhverv_ retshjælp.jpg

Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med tvister opstået ved virksomhedens drift.

KUNST OG SAMLINGER

I næsten 50 år har AXA Art været et af verdens mest dedikerede Fine Art forsikringsselskaber. Vores internationale stab omfatter både kunsthistorikere og forsikringsspecialister, og vores forsikringsprodukter er skræddersyet de forskellige behov, vores kunder har.

Vi er især stolte af den meget omfattende dækning, vi kan tilbyde.

 Kontakt os 3312 6262

erhverv_ kunst_ intro.jpg
Kunst erhverv_ header.jpg

Et af verdens mest dedikerede Fine Art forsikringsselskaber: Vi forsikrer kunst og samlinger for både private og virksomheder

At være godt forsikret kan betyde meget for den enkelte virksomhed, idet selv en mindre skade kan have stor indflydelse på den daglige drift.

kunst og samling_ erhverv kunst.jpg

KUNST OG SAMLINGER

Dette produkt til samlere (både privatpersoner og virksomheder) er udviklet for at kunne tilbyde en særlig god forsikring af kunstgenstande.
De fleste skader dækket af denne forsikring, og der er mulighed for at sammensætte den lige efter ens behov. Fx:

 • All Risks-dækning
 • Flere forsikringssteder (også internationalt)
 • Transportforsikring af kunstgenstande
 • Der er taget højde for værdistigninger og nyindkøb
Museum erhverv kunst.jpg

MUSEER OG GALLERIER

Til museer og gallerier tilbyder vi skræddersyede udstillingsforsikringer, så dækningen altid matcher de specielle forhold, der gør sig gældende for lige netop det udstillingssted, der skal forsikres. 

Som museum kan man vælge vores forsikring MuseumPlus, der omfatter en lang række ydelser. Nogle af dem er listet her:

 • All Risks-dækning
 • Transport i EU
 • Udstillingsaflysning
 • Der er taget højde for værdistigninger og nyindkøb 
Atelierer og udstillere_ erhverv kunst.jpg

ATELIERER OG UDSTILLERE

Vores forsikringsløsninger til kunstnere og deres atelier bliver udarbejdet i tæt samarbejde med kunstneren. Der skal både tages højde for igangværende arbejde, færdige malerier og produktionsmaterialer så som pensler, lærreder m.v.

En sådan forsikring kan blandt andet omfatte:

 • All Risks-dækning af færdige værker
 • Transport
 • Udstillingsforsikring
 • Begrænset dækning af ikke færdige værker