Luk

Sådan behandler vi persondata

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Dataansvarlig
K. Rerup & Co. ved AXA Forsikring er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig. Vores kontaktdata finder du nederst på siden.

Indsamling og registrering af personoplysninger
Vi indsamler og behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at tegne og administrere forsikringer og for at behandle eventuelle skadesager. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 af 27. april 2016, artikel 6, stk. 1, delafsnit b og c og for personfølsomme oplysninger artikel 9, stk. 2, delafsnit f.

Afhængig af typen af forsikring indsamler vi følgende persondata om dig: Navn, adresse, e‑mailadresse, telefonnummer, bilregistreringsnummer, nuværende skadehistorik, tidligere forsikringsselskab og skadehistorik og i tilfælde af skade oplysninger, der er nødvendige for skadebehandlingen, fx cpr-nummer og kontonummer. Vi bruger oplysningerne til at rådgive om forsikring og til at administrere alle de handlinger, der er forbundet med en forsikring, fx også fakturering, bogholderi, revision, it og data.

Vi bruger din e-mailadresse til al kommunikation mellem dig og os.

Ud over de oplysninger, som du selv giver os, kan vi modtage og registrere oplysninger fra andre. Det kan fx være oplysninger fra din betjener, eller at vi indhenter information om skader og anciennitet i andre forsikringsselskaber. Vi bruger oplysningerne til at vurdere, på hvilke vilkår vi vil overtage/tegne forsikringen.

AXA Forsikring indhenter og registrerer også oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om din ejendom, hvis din ejendom er forsikret hos os, og fra Det Digitale Motorregister om oplysninger om din bil.

I behandlingen af en personskade vil vi eventuelt have personfølsomme oplysninger registreret hos os. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og kun de medarbejdere hos AXA, der behandler personskadesager, kan få adgang til de personfølsomme oplysninger.
Vi bruger endvidere dine oplysninger til at overholde gældende lov og forpligtelser i forbindelse med hvidvaskning af penge, sanktioner og lignende.

Hvis du klager over vores håndtering af skadesager eller dine persondata, vil vi i den forbindelse også bruge dine persondata.

Vi indsamler ikke oplysninger via vores hjemmeside axa-forsikring.dk.

Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer personoplysninger så længe, som vi ifølge lovgivningen skal opbevare dem, og så længe, som der er et formål med at opbevare dem. Vi vil slette dine oplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. De kan dog opbevares i den periode, hvor der kan påberåbes krav mod os.

Videregivelse af personoplysninger
Som udgangspunkt har AXA Forsikring tavshedspligt, og vi giver derfor kun i nødvendigt omfang og inden for rammerne af gældende lovgivning dine oplysninger videre til andre:

AXA Versicherung AG (vores moderselskab) i den udstrækning, vi er forpligtet til det

Distributionspartnere, det vil sige andre forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, forsikringsmæglere, forsikringsagenter, finansielle institutioner, ekstern revision og øvrige samarbejdspartnere som fx advokater, taksatorer og syns- og skønspersoner

Vi kan have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis til skattemyndigheder, domstole, politimyndigheder o.l.

Databehandlere og it-systemer
 
Hvis du misligholder dine forpligtelser over for os, kan vi indberette dig til kredit­oplysnings­bureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Sikkerhedsforanstaltninger
Vi har implementeret passende tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet mod tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lovgivning.
 
Håndtering af personoplysninger
Hvis du anmoder om at modtage et tilbud eller køber en forsikring hos AXA Forsikring, registrerer vi de oplysninger, du selv eller din betjener giver, som fx oplysninger om navn, adresse, e-mail og forsikringer i andre selskaber.

Hvis du ikke accepterer vores tilbud, slettes dine oplysninger senest efter 12 måneder. Hvis du tegner en forsikring, opbevarer vi dine oplysninger til administration af dine forsikrings­produkter.

Hvis du anmelder en skade, registrerer vi de oplysninger, du eller din betjener afgiver, herunder oplysninger om skaden. Oplysningerne opbevares, så længe de er nødvendige for skadesagen, og i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du sender oplysninger på e-mail til AXA Forsikring, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

Vi bruger ikke dine personoplysninger til markedsføring.

Dine rettigheder
Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler. Du har ret til at få ændret urigtige oplysninger. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du har også ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og til at transmittere oplysningerne.

Ændringer af AXA Forsikrings behandling af personoplysninger
Vi opdaterer denne oversigt over vores behandling af personoplysninger, hvis der sker ændring af lovgivningen eller i den måde, lovgivningen fortolkes på. Vi opdaterer også oversigten, hvis vi ændrer i vores forretningsgange for håndtering af personoplysninger.

Klager
Hvis du er utilfreds med AXA Forsikrings behandling af dine oplysninger, kan du klage til: 

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Kontakt
Hvis du er i tvivl om noget eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os. Skriv til os på info@axa-forsikring.dk eller til vores adresse: AXA Forsikring, Dalbergstrøget 9,1, Høje-Taastrup, 2630 Taastrup.

Se alle vores kontaktdata her.

Klik her, hvis du ønsker at downloade denne oversigt.

Del siden:

Copyright © AXA